ประวัติความเป็นมา

สอ.ตชด.24 จำกัด ดำเนินกิจการสหกรณ์ฯ มาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2514โดย การก่อตั้ง เริ่มต้นโดยมี……..

ปัจจุบัน พ.ศ. 2554 กว่า 30 ปี สหกรณ์ฯ ได้มีพัฒนาการให้บริการ ทั้งการให้สวัสดิการสมาชิก และ ….

ลักษณะ        เป็นรูปโล่
ข้างบน        
เขียนว่า สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้างล่าง        
เขียนว่า ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด
ตรงกลาง    
เป็นเครื่องหมายตำรวจ