ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

        ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๒๔  จำกัด    ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอก   เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  อัตรา ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก  ดังรายชื่อต่อไปนี้

ประกาศ ดาวน์โหลด

ประกาศคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

     ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๒๔  จำกัด    จะดำเนินการรับสมัครบุคคลภายนอก   เพื่อคัดเลือกเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการและคอมพิวเตอร์  จำนวน  ๑  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท  โดยมีเงื่อนไขและคุณสมบัติในการรับสมัคร  ดังนี้

เอกสารอ้างอิง
ประกาศ ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ดาวน์โหลด

ผลการเลือกตั้ง

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามข้อบังคับสหกรณ์   ข้อ 72 คณะกรรมการดำเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน และ กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้

ทักทาย&สวัสดี สมาชิก สหกรณ์ฯ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ สหกรณ์ออมทรัพยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

สหกรณ์ฯ ปรับปรุงเว็บไซด์ เพื่อบริการข้อมูลสำหรับสมาชิก ดังนี้

ด้านเอกสาร  – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ  เช่น  สัญญาเงินกู้ ,คำร้องทั่วไป

ด้านบริการ – กระดานสนทนา ถาม-ตอบ ปัญหา ต่าง ๆ

ด้านข้อมูล – แสดงข้อมูลสหกรณ์ฯ สำหรับสมาชิก

อื่น ๆ – สมาชิกโปรดแนะนำ ข้อมูลที่ต้องการให้มีไว้ในเว็บ
เช่น ข่าวด้านการเงินจากแหล่งต่าง ๆ ราคา ขึ้นลงของ น้ำมัน ,ทองคำ