ผลการเลือกตั้ง

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามข้อบังคับสหกรณ์   ข้อ 72 คณะกรรมการดำเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน และ กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้

สหกรณ์ฯ โอนฝากออมทรัพย์สมาชิก 300 บาท

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ เปิดบัญชีเงินฝากใหม่ สำหรับสมาชิก ที่ยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์ และ โอนเงินฝากให้กับสมาชิก ที่มีบัญชีออมทรัพย์แล้ว รายละเอียดในไฟล์