ทักทาย&สวัสดี สมาชิก สหกรณ์ฯ

Written by admin on . Posted in ทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ สหกรณ์ออมทรัพยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

สหกรณ์ฯ ปรับปรุงเว็บไซด์ เพื่อบริการข้อมูลสำหรับสมาชิก ดังนี้

ด้านเอกสาร  – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ  เช่น  สัญญาเงินกู้ ,คำร้องทั่วไป

ด้านบริการ – กระดานสนทนา ถาม-ตอบ ปัญหา ต่าง ๆ

ด้านข้อมูล – แสดงข้อมูลสหกรณ์ฯ สำหรับสมาชิก

อื่น ๆ – สมาชิกโปรดแนะนำ ข้อมูลที่ต้องการให้มีไว้ในเว็บ
เช่น ข่าวด้านการเงินจากแหล่งต่าง ๆ ราคา ขึ้นลงของ น้ำมัน ,ทองคำ

Trackback from your site.

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด