เชิญผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

Written by admin on . Posted in ทั่วไป

colorful up hand background

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2559 ใน วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เริ่มเวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด