ประกาศ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 48 ครั้งที่ 5/2561  ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการดำรงชีพของสมาชิก พ.ศ.2561 และถือใช้ไปแล้วนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อการส่งเสริมการดำรงชีพของสมาชิก

ไฟล์แนบประกาศ  ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ย เริ่ม 28 กุมภาพันธ์ 2561

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด