ประกาศ หยุดทำการ

Written by admin on . Posted in ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดการประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2558 ใน วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหยุดทำการในวันศูกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด