ประกาศหยุดทำการ

Written by admin on . Posted in ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ใน วันศุกร์ที่ 29 มกราคม  2559  ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244  อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหยุดทำการในวันที่ 28-29 มกราคม  2559

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด