ประกาศ รับสมัครเพื่อคัดเลือกแม่บ้านสหกรณ์

Written by admin on . Posted in ทั่วไป

ด้วยสหกรณ์ฯ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น แม่บ้านสหกรณ์ โดยวิธีจ้างเหมาทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท ปฏิบัติงาน ตั้งแต่ เวลา 08.00-12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.
คุณสมบัติ: 1. เป็นภรรยาของสมาชิกสหรณ์
2. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
การรับสมัคร: เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียด ประกาศรับสมัครแม่บ้านสหกรณ์ฯ

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด