งานการเงิน กก.ตชด.24
เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่านลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน?
ยินดีต้อนรับ
ยินดีต้อนรับ ท่านสู่ ระบบบริการข้อมูล งานการเงิน กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24
ทดสอบ

ทดสอบๆๆ   


ตกเบิกเงิน พ.ส.ร.

รายการตกเบิกเงิน พ.ส.ร. ประจำเดือน ต.ค. 2561


แจ้ง ขรก. เรื่องการหักเงินรายการหัก กพ.59

เนื่องจากรายการหัก กพ.59 กง. ได้หักเงินผิดไป  ไม่ตรงกับยอดที่ส่งมา  กง.กกฯ จึงได้ตรวจสอบ ปรากฏว่ามีรายที่หักเกิน กง.ได้แก้ไขแล้ว  จึงได้เพิ่มรายละเอียดในสลิปเงินเดือนว่า  "รอจ่ายคืน"  ซึ่งเป็นเงินที่หักเกิน  เพื่อที่จะนำส่งคินเจ้าตัวต่อไป