งานการเงิน กก.ตชด.24
เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่านลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน?
ตกเบิก พสร.

ตกเบิกพสร.รับพร้อมเงินเดือนประจำเดือน มิ.ย. 2562 ตามคำสั่ง บก.ตชดภาค 2 ที่ 69/62 ลง 5 มี.ค.2562 และ คำสั่ง บก.ตชด.ภาค 2 ที่ 115/62 ลง 29 เม.ย. 2562


ยังไม่มีคอมเมนท์.
ส่งคอมเมนท์
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อส่งคอมเมนท์.