งานการเงิน กก.ตชด.24
เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่านลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน?
ตรวจสอบเงินเดือน ตุลาคม 2556

งานการเงินได้เบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2556 ตามยกร่างคำสั่งเลื่อนขั้นของ งาน ธกวส. ส่วนเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าครองชีพ ต้องรอ กง.สงป. แจ้งให้เบิกจึงจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ จึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเงินเดือนที่จ่ายในเดือนตุลาคม กับคำสั่งเลื่อนขั้นที่จะได้รับจากงาน ธกวส. กรณีไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดรวบรวมแจ้งขอแก้ไขมายังงานการเงินต่อไป