งานการเงิน กก.ตชด.24
เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่านลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน?
แจ้งการปรับเงินเดือนตาม พรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๘

งานการเงิน ได้ทำการตกเบิกเงินเดือน ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่ 1 ธ.ค. ๒๕๕๗  พร้อมทั้งทำการเลื่อนขั้นตั้งแต่ ๑ เม.ย. ๒๕๕๘ ทุกคนจะได้รับตกเบิกแต่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗- ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘  ในวันที่ ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๘  พร้อมกับการจ่ายเงินเดือนประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘  ส่วนรายละเอียดเงินได้รายเดือน  จะนำขึ้นระบบให้ดาวส์โหลด ภายในวันที่ ๒๐ กรกฏาคม  ๒๕๕๘


แจ้งผู้รับบำนาญที่สมัครใจUNDO กบข

ผู้รับบำนาญที่สมัครใจUNDO กบข.ไว้  กรณีที่ไม่ต้องส่งเงินคืน กบข.  ให้ติดต่อขอรับหนังสือรับรองสิทธิการสมัครใจUNDO  ได้ที่งานการเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เงินเดือนจ่ายตรง เดือน มกราคม 2557

งานการเงินได้ดำเนินการตกเบิกเงินเดือนและเงินตกเบิกประเภทอื่น ๆ ซึ่งจะได้รับเงินตกเบิก พร้อมกับเงินเดือน ในวันที่ 28 ม.ค.57   จึงแจ้งมาเพื่อได้ตรวจสิทธิของตนเอง  กรณีไม่ถูกต้อง ให้แจ้งจนท.การเงินต้นสังกัดรวบรวมข้อมูลส่งให้งานการเงินต่อไป  และในเดือน ม.ค. 57 กองสวัสดิการตร. ไม่ได้ดำเนินการหักค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ จำนวน 651 ราย ซึ่งได้รับการประสานจาก สก.ตร. จะดำเนินการหักรวมกับเดือน ก.พ. 57ต่อไป