งานการเงิน กก.ตชด.24
เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่านลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน?
พสร.2552

ขออภัยสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับตกเบิก พสร.2552 ดังต่อไปนี้

1. ร.ต.ต.เสนีย์   แสนสมบัติ  เนื่องจากการตรวจสอบของ จนท.ผิดพลาด จะดำเนินการตกเบิกให้ใน ธ.ค. 2556

2. ร.ต.ต.จักรภพ  โสโท  เนื่องจาก หน่วยเดิมที่ย้ายมา ได้ทำรายการงดเบิก พสร.ไว้  จะดำเนินการแก้ไขและตกเบิกให้ใน ธ.ค.2556

3. ผู้เกษียณ, ลาออก, เสียชีวิต, ถูกให้ออก  ต้องส่งเรื่องให้ กง.สงป.เป็นผู้เบิกจ่าย  แล้วจะแจ้งการรับเงินให้ทราบต่อไป


พสร.2552

ตกเบิก พสร.2552 รับพร้อมกับเงินเดือนประจำเดือน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ยินดีด้วยครับ


ตรวจสอบเงินเดือน ตุลาคม 2556

งานการเงินได้เบิกจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2556 ตามยกร่างคำสั่งเลื่อนขั้นของ งาน ธกวส. ส่วนเงิน ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าครองชีพ ต้องรอ กง.สงป. แจ้งให้เบิกจึงจะดำเนินการเบิกจ่ายได้ จึงขอให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเงินเดือนที่จ่ายในเดือนตุลาคม กับคำสั่งเลื่อนขั้นที่จะได้รับจากงาน ธกวส. กรณีไม่ถูกต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินต้นสังกัดรวบรวมแจ้งขอแก้ไขมายังงานการเงินต่อไป