งานการเงิน กก.ตชด.24
เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่านลงทะเบียน ลืมรหัสผ่าน?
รายการที่ยังไม่ได้เบิกเดือน พ.ย. 2556

รายการที่จะดำเนินการเบิกใน ธ.ค. 2556

1.ค่าตอบแทนพิเศษ  ตกเบิกของ เดือน ต.ค. 2556

2. ค่าครองชีพ  ตกเบิกของเดือน ต.ค. 2556

3. เงิน ตปป. ตสส. ตกเบิกตั้งแต่คำสังมีผล


พสร.2552

ขออภัยสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับตกเบิก พสร.2552 ดังต่อไปนี้

1. ร.ต.ต.เสนีย์   แสนสมบัติ  เนื่องจากการตรวจสอบของ จนท.ผิดพลาด จะดำเนินการตกเบิกให้ใน ธ.ค. 2556

2. ร.ต.ต.จักรภพ  โสโท  เนื่องจาก หน่วยเดิมที่ย้ายมา ได้ทำรายการงดเบิก พสร.ไว้  จะดำเนินการแก้ไขและตกเบิกให้ใน ธ.ค.2556

3. ผู้เกษียณ, ลาออก, เสียชีวิต, ถูกให้ออก  ต้องส่งเรื่องให้ กง.สงป.เป็นผู้เบิกจ่าย  แล้วจะแจ้งการรับเงินให้ทราบต่อไป


พสร.2552

ตกเบิก พสร.2552 รับพร้อมกับเงินเดือนประจำเดือน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ยินดีด้วยครับ