แจ้ง ขรก. เรื่องการหักเงินรายการหัก กพ.59
โพสโดย money เมื่อ 19/02/2016 10:56:41

เนื่องจากรายการหัก กพ.59 กง. ได้หักเงินผิดไป  ไม่ตรงกับยอดที่ส่งมา  กง.กกฯ จึงได้ตรวจสอบ ปรากฏว่ามีรายที่หักเกิน กง.ได้แก้ไขแล้ว  จึงได้เพิ่มรายละเอียดในสลิปเงินเดือนว่า  "รอจ่ายคืน"  ซึ่งเป็นเงินที่หักเกิน  เพื่อที่จะนำส่งคินเจ้าตัวต่อไป