ประกาศหยุดทำการ

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

ด้วย ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 7/2561 มีมติอนุมัติให้ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว่างวันที่ 18- 20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สหกรณ์ จึงประกาศแจ้งปิดทำการบริการสมาชิก  ใน วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ดังกล่าว ต่อไป
ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด