ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ ประจำปี 2559

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

20-06-59

ด้วยสหกรณ์ฯ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559
เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.00น.
กำหนดเปิดซองเสนอราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

สนใจขอรับเอกสารสอบราคา ติดต่อโทร 042-221245 ,093-4140033

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ

admin

สอ.ตชด.24 จำกัด