ประกาศ หยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน  2558 ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

เชิญผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

m2558

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 ใน วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เริ่มเวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

ประกาศ หยุดให้บริการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ  กำหนดวันสิ้นปีทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  เพื่อให้การดำเนินการปิดบัญชีสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สหกรณ์ หยุดให้บริการ รับ-จ่ายเงิน 1 วัน  ใน วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 

ไฟล์แนบประกาศ ประการหยุดให้บริการ

ประกาศ หยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

เนื่องด้วย ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดการประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่ ประจำปี 2558  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2558  สหกรณ์ ขอประกาศ หยุดทำการ ใน วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558  เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  เดินทางเข้าร่วมประชุมตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ ต่อไป

รายชื่อ บุตรสมาชิกได้รับทุนฯ ปี 2558

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด ได้กำหนดมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2558  ในวันที่  6 พฤษภาคม  2558  ณ ห้องประชุมดุรงค์วิบูลย์ ค่ายเสนีย์รณยุทธ เริ่มเวลา 07.30น. 

ไฟล์แนบประกาศ รายชื่อบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนฯ ปี 2558