อัตราปันผลและเฉลี่ยคืน

อัตราปันผลและเฉลี่ยคืน รายงาน รายปี

ปี (พ.ศ.)อัตรา ปันผล
(ร้อยละ)
อัตรา เฉลี่ยคืน
(ร้อยละ)
อัตรา เงินกู้
(ร้อยละ)
25556.0014.757.75
25566.0014.757.75
25576.0215.007.75
25586.0315.057.75
25596.0315.057.75
25606.0420.007.75
25616.0520.507.75
25626.1520.507.75
25636.1519.507.75
25645.4420.507.00
25655.5022.407.00
25665.4722.407.00
Back to top button