ฌาปนกิจ สส.ชสอ. อนุมัติคุ้มครอง รอบ 1/2555

Written by admin on . Posted in ข่าว สส.ชสอ.

สมาชิก สอ.ตชด.24 ได้ทำการสมัครสมาชิก  ฌาปนกิจ สส.ชสอ. ไว้นั้น บัดนี้ ทางสมาคม ได้จัดส่งรายชื่อ สมาชิกที่ได้ทำการอนุึมัติ คุ้มครอง  รายละเอียดดังนี้
 รายชื่่อสมาชิก สอ.ตชด.24 ได้รับอนุมัติคุ้มครอง รอบ 1/2555 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555)

สรุปการเสียชีวิตและการจ่ายเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.

Written by admin on . Posted in ข่าว สส.ชสอ.

ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการสรุปยอดสมาชิก
ที่เสียชีวิตและลาออกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 30 กันยายน 2554

แสดงรายละเอียดดังนี้   รายงาน (สส.ชสอ.) มิ.ย.-ก.ย.54

ผลการเลือกตั้ง

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามข้อบังคับสหกรณ์   ข้อ 72 คณะกรรมการดำเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึ่งคน และ กรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2554 ดังนี้

สหกรณ์ฯ โอนฝากออมทรัพย์สมาชิก 300 บาท

Written by admin on . Posted in ข่าว สหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ เปิดบัญชีเงินฝากใหม่ สำหรับสมาชิก ที่ยังไม่มีบัญชีออมทรัพย์ และ โอนเงินฝากให้กับสมาชิก ที่มีบัญชีออมทรัพย์แล้ว รายละเอียดในไฟล์

ทักทาย&สวัสดี สมาชิก สหกรณ์ฯ

Written by admin on . Posted in ทั่วไป

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ สหกรณ์ออมทรัพยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 จำกัด

สหกรณ์ฯ ปรับปรุงเว็บไซด์ เพื่อบริการข้อมูลสำหรับสมาชิก ดังนี้

ด้านเอกสาร  – ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ  เช่น  สัญญาเงินกู้ ,คำร้องทั่วไป

ด้านบริการ – กระดานสนทนา ถาม-ตอบ ปัญหา ต่าง ๆ

ด้านข้อมูล – แสดงข้อมูลสหกรณ์ฯ สำหรับสมาชิก

อื่น ๆ – สมาชิกโปรดแนะนำ ข้อมูลที่ต้องการให้มีไว้ในเว็บ
เช่น ข่าวด้านการเงินจากแหล่งต่าง ๆ ราคา ขึ้นลงของ น้ำมัน ,ทองคำ