ประกาศ สหกรณ์แจ้งวันหยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

ตามที่สหกรณ์ได้กำหนดประชุมกรรมการประจำเดือน ชุดที่ 43 ครั้งที่ 4/2556 ในวันที่ 25 มกราคม 2556 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อเตรียมการประชุมและดำเนินการประชุม สหกรณ์หยุดทำการ 24-25 มกราคม 2556

 ประกาศหยุดทำการ  ดาว์นโหลด

สหกรณ์ ปรับหลักเกณฑ์ให้กู้เงิน สามัญ-พัฒนาฯ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

สหกรณ์ ปรับหลักเกณฑ์ การขยายวงเงินกู้ สามัญ/สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต (ไม่เกิน 2 ล้านบาท) ระยะเวลาการผ่อนชำระ (ไม่เกิน 156 งวด /13 ปี)  รายละเอียดดังนี้

สมาชิกเลือกรวมหนี้สัญญาเดียว
1. สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(ส่งไม่เกินอายุตัว 60 ปี) ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 60% ของเงินรายได้ (รวมเงินประจำตำแหน่ง)
2. สามัญทั่วไป(ส่งไม่เกินอายุตัว 75 ปี)  ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 60% ของเงินเดือน

สหกรณ์ฯเปิดให้สมาชิกกู้ยืมเงิน

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามที่คณะกรรมการเงินกู้ และ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ได้ศึกษาแนวทางในการขยาย วงเงินกู้ ระยะเวลาส่งชำระ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ครั้งที่ 2/56 (29 พฤศจิกายน 2555) แล้วนั้น
คณะกรรมการดำเนินการมีมติเห็นชอบ หลักเกณฑ์ การขยายวงเงินกู้ สามัญ/สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต (ไม่เกิน 2 ล้านบาท) ระยะเวลาการผ่อนชำระ (ไม่เกิน 180 งวด /15 ปี)  รายละเอียดดังนี้

สมาชิกเลือกรวมหนี้สัญญาเดียว
1. สามัญพัฒนาคุณภาพชีวิต(ส่งไม่เกินอายุตัว 60 ปี) ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 55% ของเงินรายได้ (รวมเงินประจำตำแหน่ง)
2. สามัญทั่วไป(ส่งไม่เกินอายุตัว 75 ปี)  ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 55% ของเงินเดือน

หลักเกณฑ์การให้กู้ใหม่ 
ตารางวงเงินกู้และเงินงวดในการผ่อนชำระ

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2555

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

สหกรณ์ฯ เชิญ ผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุม  วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2555  เริ่มเวลา 09.00น. ณ อาคารประชุมดุรงควิบูลย์ ค่ายเสนย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ข่าว สหกรณ์ฯ, ทั่วไป

ตามที่สหกรณ์ฯ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ดาวน์โหลด