ประกาศหยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ใน วันศุกร์ที่ 29 มกราคม  2559  ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 244  อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหยุดทำการในวันที่ 28-29 มกราคม  2559

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

ประกาศ หยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดการประชุมประจำเดือน ธันวาคม  2558 ใน วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558  ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247  อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหยุดทำการในวันศูกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

ประกาศ หยุดทำการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน  2558 ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558  ณ ห้องประชุมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศหยุดทำการในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

เชิญผู้แทนสมาชิกฯ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

m2558

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ ได้กำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2558 ใน วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เริ่มเวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมดุรงควิบูลย์ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24

ไฟล์แนบประกาศ ดาว์นโหลด

ประกาศ หยุดให้บริการ

เขียนโดย admin เมื่อ . ประเภท ทั่วไป

เนื่องด้วย สหกรณ์ฯ  กำหนดวันสิ้นปีทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  เพื่อให้การดำเนินการปิดบัญชีสหกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สหกรณ์ หยุดให้บริการ รับ-จ่ายเงิน 1 วัน  ใน วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 

ไฟล์แนบประกาศ ประการหยุดให้บริการ